Beques Tecnificació

Beques 2024 per a marques realitzades durant la temporada 2023.

Destinades per a conservar el talent desenvolupat a l'Eskola i potenciar el rendiment esportiu de la secció de tecnificació.


NIVELLS DE  LES BEQUES  

NIVELL

TAULA HONGARESA

BECA

A

+1050 punts

650€

B

+1000 punts

500€

C

+950 punts

400€

D

+900 punts

300€

E

+850 punts

200€

F

+800 punts

125€


FUNCIONAMENT DE LES BEQUES

 • Les beques s’otorguen en base a les millors marques realitzades en competició oficial de pista coberta o aire lliure durant la temporada anterior a la percepció de la beca
 • S’utilitza la taula de punts hongaresa per determinar el nivell de la beca percebuda
 • Una segona prova puntuable (o més proves) no suposarà cap increment addicional de la beca
 • La beca s’abonarà en forma de descompte de les quotes anuals de l’atleta, començant per la quota de la llicència d’atleta. Si la beca supera el cost de les quotes restants, s’abonarà a l’atleta la part restant de la beca

 

 CONDICIONS DE LES BEQUES

 • Assolir la marca puntuable com a atleta Canaletes en competició oficial i renovar la llicència per a la temporada següent (any de percepció de la beca). La marca ha de ser vàlida (vent legal)
 • Participar en les competicions de lliga catalana i de clubs en que sigui convocat, així com campionats individuals de Catalunya i d’Espanya, excepte per raons justificables com lesió
 • Estar al corrent dels pagaments de les quotes de soci i altres pagaments
 • Complir el reglament de règim intern del club
 • Dur l’equipació reglamentaria del club en totes les competicions on es participi
 • Assistència i compromís en els entrenaments durant la temporada de percepció de la beca
 • Que les subvencions i la situació econòmica del club ho permeti, en cas contrari, les beques es reduiran proporcionalment

 

 PREMIS ADDICIONALS

 • Cobertura del 100% del cost d’assistència a 2 Campionats d’Espanya en cas d’aconseguir mínima i fins a un màxim de 300€. Cobertura del 60% en cas d'aconseguir mínima de repesca. El club s’haurà d'encarregar de l’organització del viatge. No inclou Campionats d'Espanya Màster
 • El Canaletes és filial de l’Hospitalet Atletisme, i per tant, els atletes Canaletes també podran percebre premis pels resultats obtinguts en les participacions com a atletes filials. Aquestes quantitats son independents de les beques del KNLTS i seran abonades per part del club del qual siguem filials

  

Correo
Instagram